ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ŠKODA FINANCIAL SERVICES

Η ŠKODA Financial Services αποτελεί τμήμα της μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής δύναμης στον τομέα του αυτοκινήτου σε όλη την Ευρώπη.

Με την πολύχρονη εμπειρία και το καταξιωμένο κύρος μας, εγγυόμαστε προγράμματα για χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου με τη μέγιστη ευελιξία και τα περισσότερα πλεονεκτήματα για τους πελάτες μας. Στα πλαίσια της πελατοκεντρικής μας φιλοσοφίας, εφαρμόζουμε στην ελληνική αγορά τη στρατηγική του one-stop shopping που ακολουθεί ο Όμιλος. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να αποκτά άμεσα όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται σχετικά με το αυτοκίνητό του σε ένα σημείο, στην έκθεση αυτοκινήτων.

Πρωτοπόροι στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για χρηματοδότηση αυτοκινήτου και ασφάλιση, δημιουργούμε νέα προγράμματα που προσαρμόζονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τις προσωπικές απαιτήσεις των πελατών μας όπως για παράδειγμα, το Πρόγραμμα Εξασφάλισης Αποπληρωμής Δανείου σε περίπτωση ανεργίας ή άλλων σοβαρών κινδύνων.

Banner Block